Информация за Доставка

Всички продукти в MobileStore.bg са с безплатна доставка!!!

1. Доставката се извършва от куриерска фирма (Еконт или Спиди), наета от MobileStore.bg  на адрес или офис на куриерската фирма, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти (когато са с наложен платеж). Ако плащането се извършва с банков превод или с кредитна карта, доставката се извършва след получаване на превода в сметката на MobileStore.bg.  Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от MobileStore.bg.

4. MobileStore.bg  или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

5. Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници. Документите съпътстващи доставката на стоката са: приемо-предавателен протокол и гаранционна карта. 

6. Срокът за комплектоване и доставка на поръчката е упоменат в описанието на всеки продукт и зависи от наличността и доставката до нас от производителя на дадения продукт. Времето за доставка започва да тече след потвърждение за изпращане на пратката до България и предоставяне на тракинг информация от доставчика изпълняващ поръчката.

 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
1.1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
1.2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
1.3. Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
1.4. Не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. При производствен дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

4. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.